App Store Google Play
English Français Italiano Deutsch Español português русский Türkçe Bokmål 한국어 日本語 简体中文 繁體中文 Bahasa Indonesia ไทย

1. Krigsinformation

Påbörja kriget

Befälhavare,

Välkommen till allianskriget! Du kommer att delta i en mäktig strid där du får använda hela ditt karaktärsgalleri i ett anfall mot en fiendeallians Helicarrier. Fina belöningar står på spel, så se till att utnyttja de otaliga taktiska möjligheterna till fullo och visa vad du går för.

Målet: Få fler poäng än motståndarna genom att eliminera motståndsstyrkor och förstöra Helicarrier-rum under en 24 timmar lång strid där du även måste försvara din egen Helicarrier. Du kan vinna fina belöningar: guld, krigskrediter och exklusiva karaktärsskärvor.

Det är inte lätt att gå segrande ur ett krig. Samarbete och strategi är a och o. Här kommer därför en komplett sammanfattning av allianskriget, med tips, bra taktiker och annan viktig information, så att du kan krossa motståndet i striderna.

Vi ser fram emot att se dig på slagfältet.

Lycka till, befälhavare!

Vad är allianskrig?

Allianskriget är här, befälhavare. Använd hela ditt karaktärsgalleri och slåss om både föremål och ära mot andra allianser i 24 timmar långa strider.

Målet

Få fler poäng än fiendealliansen genom att göra lyckade anfall mot deras försvar medan du själv skyddar ditt försvar.

Belöningar

Karaktärsskärvor, blå, lila och orange förmågematerial, rang på ledartavlan, guld, krigskrediter och elitkrigskrediter.

Tips

Gå med i en aktiv allians för att få ut det mesta av allianskriget!

Krigshemskärmen

Se till att ställa in ditt försvar och organisera rum innan kriget börjar.

Under fredstid kan du trycka på din Helicarrier på allianskrigsskärmen för att ställa in ditt Helicarrier-försvar.

När kriget börjar och din allians har matchats med en fientlig Helicarrier aktiveras en 24 timmar lång nedräkning.

Kriget tar slut när tiden når 0. Då vinner den allians som har flest poäng.

Fredstid är perioden från det att ett krig tar slut till 30 minuter innan nästa krig börjar. 30-minutersperioden är vigd åt alliansmatchning.

Tips

Utnyttja fredstiden innan krig till att optimera ditt försvar.

1. Krigsinformation

2. Ställa in försvaret

2. Ställa in försvaret

Välj ett rum

Ett starkt försvar är nyckeln till att hindra fiendealliansen från att kamma hem poäng.

Alla alliansmedlemmar försvarar en eller två platser i ett rum.

Gröna hälsomätare betyder att platsen redan har tagits av en annan alliansmedlem.

Du ansvarar för upp till 8 försvarsgrupper i rummet du valt.


Fyll tomma platser

Efter att du valt ett tillgängligt rum ska du ta en spelarplats.

Välj försvarsgrupper i ordningen du vill att de ska anfallas (1–8) och tänk på att anfallarna bara kan se två försvarsgrupper åt gången.

S.H.I.E.L.D.-standardvakter fyller automatiskt försvarsgrupplatser som inte tilldelats.

Välj en plats för att ersätta dem med dina egna karaktärer.


Välj grupp

Tryck på S.H.I.E.L.D.-vakten du vill ta bort från din försvarsgrupp.

Försvarsgrupper kan fyllas med en kombination av dina egna karaktärer och rummets S.H.I.E.L.D.-vakter.

Karaktärer som placerats i försvaret kan inte användas till anfall under kriget.

När du ställt in ditt försvar behöver du inte ställa in det igen såvida du inte flyttar till ett annat rum. Försvarsgrupperna sparas och överförs mellan krig.


Tips

Tips

Planera ditt försvar utifrån de olika bonusar som rummet ger, för vissa bonusar är bättre för vissa karaktärer än andra. Sjukvårdsavdelningen är till exempel bra för stödjande och skyddande karaktärer.

Tips

Kom ihåg att karaktärer i försvaret inte kan anfalla fientliga Helicarriers; för att vinna ett krig behövs en perfekt balans mellan anfall och försvar.

2. Ställa in försvaret

3. Anfall

Grunder

Eliminera fiendeförsvaret med dina elitstyrkor för att få poäng under kriget.

Du börjar varje krig med 2 krigsenergi och får 1 ny krigsenergi med 3,5 timmars mellanrum.

Du kan köpa mer energi i kampbutiken och göra max 4 extraanfall.


Obs!

Anfall kostar 1 krigsenergi.

Anfall

Välj ett mål.

De 3 flygdäcksrummen längst upp i Helicarriern låses upp i början av ett krig.

Anfall genom att välja ett rum och en av de fyra tillgängliga försvarande grupperna.

När du besegrat en fiendegrupp ställs du mot nästa försvarsgrupp som tilldelats rummet.


Välj anfallsgrupp

Karaktärer du använder till anfall kan bara utnyttjas en gång.

Det går att anfalla med färre än 5 egna karaktärer.


Tips

Eftersom varje karaktär bara kan användas till anfall en gång är det fördelaktigt att ta sig an svaga fiendestyrkor med mindre elitstyrkor på 2–3 karaktärer i stället för en fullständig grupp.

Vinna kriget

Eliminera fiendeförsvaret med dina elitstyrkor för att få poäng under kriget.

Försvarsgruppernas hälsa bibehålls tills de besegras.

Alla fiendekaraktärer du oskadliggör, med undantag för åkallade karaktärer, ger din allians 1 poäng.

Besegra en spelare i ett rum för att låsa upp de intilliggande rummen ovanför och nedanför. Eliminerar du båda spelarna dyker rummen på sidorna upp.

Om du besegrar ett helt rums försvar sprängs det. Då får du bonuspoäng, och rummets bonusar avaktiveras under resten av kriget.


Tips

Fiendestyrkor återfår inte hälsa automatiskt efter strider, så det är bara att satsa hårt med brutala attacker.

Bruksföremål i kriget

Ge dina grupper bruksföremål för en säker alliansseger.

Du köper föremålen i kampbutiken.

Krigsförsvarsboost: Ge den här boosten till ett försvarslag för att ge en extra positiv effekt till en försvarande grupp.

Mer krigsenergi: Använd de här påfyllningarna för att lägga till krigsenergi under ett krig och göra max 4 extraanfall.


Tips

Använd bruksföremål sparsamt – bara när det är absolut nödvändigt – eftersom de har begränsningar.

Krigsbelöningar

Hämta dina belöningar och stärk dina karaktärer inför nästa krig.

När ett krig är över får du dina belöningar via ett meddelande i inkorgen.

Din allians får dessutom ett antal ledartavelpoäng baserat på om ni vann eller inte.

Förluster och oavgjorda resultat ger samma poängantal, så det gäller verkligen att vinna!

Du kan köpa exklusiva belöningar med dina krigskrediter i krigsbutiken.


Tips

Bonuspoäng ges baserat på alliansens totala samlingskraft.

3. Anfall

4. Tips till alliansledare

Krigsförberedelse

Välj anfalls- och försvarskaraktärer

Varje karaktär kan bara användas en gång i kriget, antingen i anfall eller försvar. De kan inte användas till båda.

En tumregel är att anfalla och försvara med ungefär samma lagkraft. Det är viktigt att alla alliansmedlemmar har många karaktärer att välja bland.

Tilldelningen av försvar kan ändras under fredstid.

Se till att lägga fokus på försvar av rum med högst poängvärde.

Placera karaktärer i rum där de drar mest fördel av bonusarna.

När du ställt in försvaret sparas inställningarna och överförs mellan krig såvida du inte byter rum.

Krigsförberedelse

Alliansmedlemmarnas styrka

Fundera på vilka rum de olika alliansmedlemmarna bör försvara.

En spelares totala samlingskraft är ett bra sätt att utvärdera hur bra den kommer klara sig i kriget.

Se till att samordna försvarsplatsinställningarna med alla alliansmedlemmar.

Krigsförberedelse

Placera ut rum

Utplaceringen av rum är inte permanent och kan ändras från krig till krig.

Tryck på Flytta rum för att byta position på rummen när du ställer in ditt försvar.

När du organiserar rum i Helicarriern bör du tänka på att varje rum är värt ett antal poäng.

Det är också viktigt att tänka på vilka rum som ligger bredvid varandra, eftersom vissa rum påverkar intilliggande rum.

Dina motståndare kan inte se hur du organiserat dina rum förrän de besegrat minst en av din Helicarriers rumsförsvarsplatser. Vissa rum har fler bonuspoäng än andra, så placera ut dem strategiskt för att vilseleda fienderna.

Krigsförsvar

Spaning

Eliminera rumsbonusar så snabbt som möjligt för att få en fördel under resten av kriget.

Ett bra tips är att anfalla svagare fiender med färre än 5 karaktärer om en alliansmedlem inte har tillräckligt många karaktärer att anfalla med.

Målet är att få fler poäng än fienden – inte nödvändigtvis att oskadliggöra den fientliga Helicarriern. Tänk på det när du planerar.

Rum kan vända kriget helt. Ha alltid varje enskilt rums specialbonusar i åtanke vid anfall eller inställning av försvar.

Krigsförsvar

Samordna striden

När en spelares alla 8 försvarsgrupper har besegrats i ett rum låses rummen ovanför och nedanför upp. När båda spelarna i ett rum besegras blir även de intilliggande rummen till vänster och höger tillgängliga. Ha det i åtanke när du planerar hur din allians ska anfalla den fientliga Helicarriern.

Fundera på hur du på bästa sätt får tillgång till fienderum med högt poängvärde.

Tryck på den blå "Anfall"-knappen för att visa dina alliansmedlemmar att de ska anfalla just det rummet.

4. Tips till alliansledare

Orient to Portrait